Πηνείας
Small text Medium text Large text

αναζήτησηFAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Πόλη - Διαμερίσματα

 

Ο Δήμος Πηνείας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 5.660 κατοίκους και έκταση 148.572 στρέμματα. Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα.

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ


Το Δημοτικό Διαμέρισμα Σιμοπούλου έχει πληθυσμό 527κατοίκους και περιλαμβάνει το Σιμόπουλο(492 κάτοικοι) και τον Άγιο Νικόλαο(35 κάτοικοι).

 

ΑΓΝΑΝΤΑ


 Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγνάντων έχει πληθυσμό 348 κατοίκους και περιλαμβάνει τα Άγναντα(1.008 κάτοικοι) και τα Αμπελάκια(56 κάτοικοι).

 

ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγραπιδοχωρίου έχει πληθυσμό 172 κατοίκους και περιλαμβάνει το Αγραπιδοχώρι(22 κάτοικοι),την Βάλμη(128 κάτοικοι) και την Κοτρώνα(22 κάτοικοι).
 

ΑΝΘΩΝ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Άνθωνος έχει πληθυσμό 337 κατοίκους και περιλαμβάνει το Άνθων(179 κάτοικοι) και το Καλό Παιδί(158 κάτοικοι).

 

ΑΥΓΗ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αυγής έχει πληθυσμό 229 κατοίκους και περιλαμβάνει την Αυγή(74 κάτοικοι) και την Ωραία(155 κάτοικοι).

 

ΒΕΛΑΝΙΔΙ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Βελανιδίου έχει πληθυσμό 359 κατοίκους και περιλαμβάνει το Βελανίδι(250 κάτοικοι),την Ρουπακιά(67 κάτοικοι) και το Σούλι(42 κάτοικοι).

 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Βουλιαγμένης έχει πληθυσμό 473 κατοίκους και περιλαμβάνει η Βουλιαγμένη(444 κάτοικοι και τα Γαβράκια(29 κάτοικοι).

 

ΕΦΥΡΑ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Εφύρας έχει πληθυσμό 481 κατοίκους και περιλαμβάνει την Εφύρα(250 κάτοικοι),όπου το όνομα της το οφείλει στην αρχαία Ηλειακή πόλη που βρισκόταν κατά την αρχαιότητα εκεί,και το Πηρίο(21 κάτοικοι).

 

ΚΑΜΠΟΣ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Κάμπου έχει πληθυσμό 172 κατοίκους και περιλαμβάνει το Κάμπο(172 κάτοικοι).

 

ΛΑΓΑΝΑΣ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Λαγανά έχει πληθυσμό 304 κατοίκους και περιλαμβάνει τον Λαγανά(304 κάτοικοι).

 

ΛΑΤΑΣ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Λάτα έχει πληθυσμό 366 κατοίκους και περιλαμβάνει τον Λάτα(366 κάτοικοι).

 

ΛΟΥΚΑΣ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Λουκά έχει πληθυσμό 208 κατοίκους και περιλαμβάνει τον Λουκά(122 κάτοικοι) και το Πρινάρι(86 κάτοικοι).

 

ΜΑΖΑΡΑΚΙ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Μαζαρακίου  έχει πληθυσμό 664 κατοίκους και περιλαμβάνει το Μαζαράκι(318 κάτοικοι),την Απιδούλα(78 κάτοικοι) και τον Πρόδρομο(268 κάτοικοι).

 

ΟΙΝΟΗ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης έχει πληθυσμό 358 κατοίκους και περιλαμβάνει την Οινόη(358 κάτοικοι.

 

ΡΟΔΙΑ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Ροδιάς έχει πληθυσμό 437 κατοίκους και περιλαμβάνει την Ροδιά(266 κάτοικοι)και την Ακροποταμιά(171 κάτοικοι).

 

ΣΚΛΙΒΑ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Σκλίβας  έχει πληθυσμό 225 κατοίκους και περιλαμβάνει την Σκλίβα(225 κάτοικοι).

 

 

 

Ο Δήμος Πηνείας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 5.660 κατοίκους και έκταση 148.572 στρέμματα. Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα.

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ


Το Δημοτικό Διαμέρισμα Σιμοπούλου έχει πληθυσμό 527κατοίκους και περιλαμβάνει το Σιμόπουλο(492 κάτοικοι) και τον Άγιο Νικόλαο(35 κάτοικοι).

 

ΑΓΝΑΝΤΑ


 Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγνάντων έχει πληθυσμό 348 κατοίκους και περιλαμβάνει τα Άγναντα(1.008 κάτοικοι) και τα Αμπελάκια(56 κάτοικοι).

 

ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγραπιδοχωρίου έχει πληθυσμό 172 κατοίκους και περιλαμβάνει το Αγραπιδοχώρι(22 κάτοικοι),την Βάλμη(128 κάτοικοι) και την Κοτρώνα(22 κάτοικοι).
 

ΑΝΘΩΝ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Άνθωνος έχει πληθυσμό 337 κατοίκους και περιλαμβάνει το Άνθων(179 κάτοικοι) και το Καλό Παιδί(158 κάτοικοι).

 

ΑΥΓΗ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αυγής έχει πληθυσμό 229 κατοίκους και περιλαμβάνει την Αυγή(74 κάτοικοι) και την Ωραία(155 κάτοικοι).

 

ΒΕΛΑΝΙΔΙ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Βελανιδίου έχει πληθυσμό 359 κατοίκους και περιλαμβάνει το Βελανίδι(250 κάτοικοι),την Ρουπακιά(67 κάτοικοι) και το Σούλι(42 κάτοικοι).

 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Βουλιαγμένης έχει πληθυσμό 473 κατοίκους και περιλαμβάνει η Βουλιαγμένη(444 κάτοικοι και τα Γαβράκια(29 κάτοικοι).

 

ΕΦΥΡΑ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Εφύρας έχει πληθυσμό 481 κατοίκους και περιλαμβάνει την Εφύρα(250 κάτοικοι),όπου το όνομα της το οφείλει στην αρχαία Ηλειακή πόλη που βρισκόταν κατά την αρχαιότητα εκεί,και το Πηρίο(21 κάτοικοι).

 

ΚΑΜΠΟΣ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Κάμπου έχει πληθυσμό 172 κατοίκους και περιλαμβάνει το Κάμπο(172 κάτοικοι).

 

ΛΑΓΑΝΑΣ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Λαγανά έχει πληθυσμό 304 κατοίκους και περιλαμβάνει τον Λαγανά(304 κάτοικοι).

 

ΛΑΤΑΣ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Λάτα έχει πληθυσμό 366 κατοίκους και περιλαμβάνει τον Λάτα(366 κάτοικοι).

 

ΛΟΥΚΑΣ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Λουκά έχει πληθυσμό 208 κατοίκους και περιλαμβάνει τον Λουκά(122 κάτοικοι) και το Πρινάρι(86 κάτοικοι).

 

ΜΑΖΑΡΑΚΙ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Μαζαρακίου  έχει πληθυσμό 664 κατοίκους και περιλαμβάνει το Μαζαράκι(318 κάτοικοι),την Απιδούλα(78 κάτοικοι) και τον Πρόδρομο(268 κάτοικοι).

 

ΟΙΝΟΗ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης έχει πληθυσμό 358 κατοίκους και περιλαμβάνει την Οινόη(358 κάτοικοι.

 

ΡΟΔΙΑ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Ροδιάς έχει πληθυσμό 437 κατοίκους και περιλαμβάνει την Ροδιά(266 κάτοικοι)και την Ακροποταμιά(171 κάτοικοι).

 

ΣΚΛΙΒΑ

 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Σκλίβας  έχει πληθυσμό 225 κατοίκους και περιλαμβάνει την Σκλίβα(225 κάτοικοι).

 

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic